godz. 11.00 Uroczysta msza dozynkowa w kosciele pw. Chrystusa Krola w Czyzowicach
godz. 14.00 Formowanie sie korowodu dozynkowego w Czyzowicach przy ul. Wiejskiej
godz. 14.30 Wymarsz korowodu  dozynkowego na plac dozynkowy do WDK Czyzowice
godz. 15.30 Uroczyste poswiecenie i przekazanie chleba dozynkowego,
godz. 16.00 Wystep Zespolu “Przygoda”
godz. 17.30 Wystep Zespolu “Wedrowne Gitary” - z repertuarem “Czerwonych Gitar”
godz. 19.00 Wystep Mirka Szoltyska z Zespolem “Wesole Trio”
godz. 20.30 Zabawa dozynkowa - przygrywa Zespol “Atlantis”
godz. 21.30 Wystep Zespolu “TATUASH”
godz. 23.00 Zabawa dozynkowa - przygrywa Zespol “Atlantis”