Przewodniczacy Komitetu Dozynkowego:
Jerzy Rebes

Skarbnik:
Wieslawa Paloc

Sekretarz:
Urszula Pochopien

oraz:
Helena Mucha,

Marian Jureczka,

Maria Kmiecik,

Grzegorz Student,

Krystyna Dawid,

Stefania Rodak,

Barbara Kuznik,

Aleksander Kucza,

Stanislaw Paloc,

Waclaw Koczy,

Piotr Jurczyk,

Henryk Filipowicz,

Jan Worek,

Cecylia Czok,

Tomasz Hartman,

Czlonkinie KGW Czyzowice.