Na Zebraniu Wiejskim w dniu 12.12.2018r mieszkańcy Czyżowic wybrali nowego Sołtysa oraz powołali nowy skład Rady Sołeckiej.

Jedynym kandydatem na Sołtysa był Daniel Kurasz, który zdobywając poparcie zdecydowanej większości obecnych na zebraniu mieszkańców objął to stanowisko.

W skład Rady Sołeckiej zostali wybrani:

Grzegorz Student

Jerzy Cichy

Tomasz Bura

Piotr Jurczyk

Łukasz Cnota

Renata Rzeczkowska

Dariusz Dzierżęga

Szymon Kamczyk

Irena Pabyś