Rada sołecka:

Urszula Pochopień,

Henryk Filipowicz,

Wacław Koczy,

Stanisław Paloc,

Piotr Jurczyk,

Cecylia Czok,

Krystian Reś,

Arkadiusz Mojżesz,

Józef Fiołka.

Opiekun społeczny: Urszula Pochopień

Liczba obecnych na zebraniu:114