Rada Sołecka

W dniu 12.06.2024 r podczas Zebrania Wiejskiego w Czyżowicach
na nowego sołtysa Czyżowic został wybrany Pan Krzysztof Rumpel.
 
Do Rady Sołeckiej zostali wybrani:
Bura Tomasz
Cichy Jerzy 
Cnota Łukasz
Dzierżęga Dariusz 
Kamczyk Szymon 
Jurczyk Piotr
Matuszczyk Michalina
Sieńko Magdalena
Syrek Anita
Zuzok Katarzyna 
Dyżury radnych Czyżowic, odbywają się 1 i 3 wtorek miesiąca od godz. 18.00 do 19.00 w Ośrodku Kultury w Czyżowicach (I piętro "sala plastyczna").
 
Mirela Bura - 668420967,
Leszek Pukowski - 793525961,
Grzegorz Student - 601811491.

Czytaj więcej: Dyżury Sołtysa

Dyżury Sołtysa i Radnych odbywać będą się w pierwszą środę miesiąca w Ośrodku Kultury w Czyżowicach

Na Zebraniu Wiejskim w dniu 12.12.2018r mieszkańcy Czyżowic wybrali nowego Sołtysa oraz powołali nowy skład Rady Sołeckiej.

Jedynym kandydatem na Sołtysa był Daniel Kurasz, który zdobywając poparcie zdecydowanej większości obecnych na zebraniu mieszkańców objął to stanowisko.

W skład Rady Sołeckiej zostali wybrani:

Grzegorz Student

Jerzy Cichy

Tomasz Bura

Piotr Jurczyk

Łukasz Cnota

Renata Rzeczkowska

Dariusz Dzierżęga

Szymon Kamczyk

Irena Pabyś

Na zebraniu wiejskim w dniu 6 lutego 2015 został wybrany nowy skład Rady Sołeckiej:

Marian Jureczka sołtys
Piotr Jurczyk
Urszula Pochopień
Wacław Koczy
Henryk Filipowicz
Stanisław Paloc
Zbigniew Mucha
Magdalena Paloc
Jerzy Rebeś
Józef Fiołka

Liczba obecnych na zebraniu: 96

Minął kolejny, pracowity w sołectwie Czyżowice rok 2013.

Był to rok trudny dla realizacji inwestycji. Zgłaszane potrzeby są bardzo duże a możliwości niestety niewystarczające.

Na terenie naszego sołectwa realizowane były równoległe zadania finansowane z budżetu Starostwa Powiatowego, budżetu gminy Gorzyce oraz funduszu sołeckiego.

Do najbardziej liczących się prac zaliczyć można:

Na zebraniu wiejskim w dniu 14 lutego 2011 został wybrany nowy skład Rady Sołeckiej:

 

 

Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa Czyżowice odbyło się w dniu 1.02.2010 r w sali Wiejskiego Domu Kultury. Poza licznie zgromadzonymi mieszkańcami w Zebraniu wzięli udział zaproszeni goście: m.i.n. Wójt Gminy Gorzyce - Piotr Oślizło, Przewodniczący Rady Gminy - Czesław Zychma, Senator RP- Antoni Motyczka, Ks. Proboszcz Jerzy Dudek. V-ce Starosta Powiatu Wodzisławskiego - Tadeusz Skatuła, Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu - Wiesław Blutko, Radny - Jerzy Rebeś.

I Zadanie priorytetowe

– kontynuacja rozbudowy miejscowego gimnazjum, zgodnie z opracowanym projektem.

II. DROGI I PLACE GMINNE

1.Wykonanie remontu odcinka ul. Dworcowej od tzw. „krajówki” (czyli od Kraskowca ) do pos. P. Młyńczyk obejmującego wykonanie kanalizacji burzowej, okrawężnikowanie i asfaltowanie nawierzchni.

Minął kolejny pracowity dla gminy Gorzyce rok. Również na terenie sołectwa Czyżowice wykonano cały szereg prac, służących poprawie życia jego mieszkańców. Do najważniejszych należą: