Szkoła

Czytaj więcej: STRATEGIE ROZWOJU PLACÓWKINasza wizja
Nasze przedszkole - przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców.
Nasza misja: Jesteśmy „drugim domem” w którym przedszkolak:
• Jest traktowany podmiotowo,
• Zna swoje prawa i obowiązki,
• Zdobędzie wiedzę i umiejętności do dalszego kształcenia,
• Nauczy się samodzielności, skutecznego porozumiewania się
• Rozbudzi swoją wrażliwość na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata,
• Rozwinie swoje zainteresowania,
• Osiągnie dojrzałość szkolną,
• Uwierzy we własne możliwości,
• Będzie kulturalnie zachowywać się w różnych określonych sytuacjach.