Dyrektor Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach ogłasza nabór na stanowisko: I N S T R U K T O R
Miejsce pracy: Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach, ul. Strażacka 8, 44-352 Czyżowice
Wymiar czasu pracy: 30 godzin tygodniowo
Wynagrodzenie: 1630,00 zł brutto (w cyklu miesięcznym)
Termin zlecenia pracy: 1.05.2016 r. 


Etapy rekrutacji:


1. przyjmowanie dokumentów (cv, list motywacyjny) w terminie do: 26.04.2016 r. do godz. 16.00 (biuro na parterze WDK w Czyżowicach, ul. Strażacka 8),
2. ocena dokumentów,
3. rozmowa z wybranymi kandydatami.
Wymagania: 
− wykształcenie wyższe − stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku, 
− bardzo dobra znajomość języka angielskiego, 
− duża motywacja do pracy oraz dyspozycyjność,
− doświadczenie lub chęć rozwoju w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych,
− umiejętność redagowania tekstów,
− umiejętności organizacyjne,
− komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej,
− wysoka kultura osobista,
− posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
− brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwa umyślne, 
− nieposzlakowana opinia.
Praca wg harmonogramu, również w soboty i niedziele