badania focusoweKolejny krok na drodze projektu „CZYŻOWICE Z INICJATYWĄ” został postawiony w piątek 22 kwietnia br. Do realizacji celu, czyli przeprowadzenia profesjonalnej diagnozy badawczej potrzeb i zasobów kulturotwórczych lokalnego środowiska, posłużono się nowoczesną metodą badawczą – badaniem fokusowym. Do badania fokusowego zaprosiliśmy przedstawicieli, liderów określonych grup społecznych – dyrektorów, zarządy stowarzyszeń, księży, przewodniczące KGW oraz radnych. Sama historia i metoda już jest ciekawa, nie ma się zatem co dziwić, że uczestnicy piątkowego spotkania wyrażali zaciekawienie samym spotkaniem oraz całym przedsięwzięciem czyżowickiego domu kultury.

Co to są badania fokusowe?

 

W praktyce są to zogniskowane wywiady grupowe, a nazwa została zapożyczona z języka angielskiego (focus group interview) i wykorzystywana w badaniach społecznych od końca lat 40-tych XX wieku. Rozwój metody przyspieszyła II wojna św. Z USA badania focusowe powędrowały do „starej” Europy i wkrótce zrobiły zawrotną karierę na całym świecie. Często stosowane są w psychologii, socjologii, kulturze, marketingu, wśród analityków z różnych intensywnie rozwijających się dziedzin.

Na czym polega?

Jak sama nazwa sugeruje, metoda polega na odbyciu i monitorowaniu przez moderatora dyskusji grupowej. Nie jest to taka zwyczajna dyskusja. Chodzi o wydobycie wysokiego zaangażowania w dyskusję, pobudzenie wyobraźni, uaktywnienie się możliwości indywidualnych każdego uczestnika, pobudzenie kreatywności i chęci podzielenia się własną wiedzą, spostrzeżeniami, pomysłami i wnioskami. Moderator prowadzący i profilujący spotkanie ma za zadanie zbadać relacje i interakcje uczestników, korelować emocje i zachowania oraz naprowadzać na obszar dyskusji. Dyskusja jest gruntownie przemyślaną strategią ze ściśle określonymi celami. Co jeszcze jest nietypowe w przebiegu dyskusji (badaniu fokusowym)? Przebieg dyskusji podlega zapisowi w celu jego dalszej analizy i wyciagnięciu wniosków, o które właśnie chodzi w badaniu fokusowym.

Do czego służą badania fokusowe i dlaczego przeprowadza je Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach?

WDK przeprowadza szeroko zakrojona akcję pod nazwą „CZYŻOWICE Z INICJATYWĄ”. U celu − projektu skierowanego do sołectw: Czyżowice, Bluszczów, Bełsznica, Rogów − leży wspólne i precyzyjne wypracowanie szlaków kulturowych prowadzących wprost do pełnego kulturalnego rozwoju naszych pięknych, przede wszystkim ze względu na ludzi i przyrodę naszych miejscowości.

Tym ambitnym założeniom służy przeprowadzanie w ściśle określonych grupach osób specjalnych badań fokusowych.

W efekcie końcowym z wszystkich przeprowadzonych badań (ankietowych, wywiadów, fokusa) powstanie raport, który wskaże potrzeby społeczne w zakresie kultury i na tej podstawie będziemy przydzielać granty na inicjatywy - celując w potrzeby.

Wrażenia uczestników w chwile po dyskusji:

− Niesamowite spotkanie, to była prawdziwa burza mózgów!

− Nie wiedziałam, że w tak krótkim można się o sobie tyle dowiedzieć!

− To zadziwiające, że jest wśród nas aż tylu aktywnych ludzi, którzy mają ciekawe pomysły i realizują je, mimo przeciwności, a co najważniejsze, że nie konkurujemy ze sobą, że wszyscy wspólnie współdziałamy!

WNIOSEK: JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI!

A.B.

{gallery}2016/relacje/badania_focusowe/{/gallery}