b_400_400_16777215_0_0_images_stories_2018_relacje_gorzycka_poremoncie.jpg

Prace związane z remontem ulicy prowadzone były od skrzyżowania z ulicą Wiejską na odcinku o długości około 600 m. W ich wyniku wybudowano kanalizację deszczową i chodnik, wykonano stabilizację gruntu oraz podbudowę drogi i nawierzchnię bitumiczną.

Uwaga! W dalszym ciągu prowadzone będą jeszcze prace porządkowe i wykończeniowe, co może powodować utrudnienia w ruchu polegające na zwężeniu jezdni.

W związku z otwarciem drogi dla ruchu autobusy linii 36 PKS relacji Wodzisław Śl. – Jastrzębie-Zdrój przez Czyżowice, Gorzyce wracają na swoją stałą trasę. Do użytkowania zostaną przywrócone przystanki w Czyżowicach na ulicy Gorzyckiej i w Gorzycach na Piaskowej.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu, Arkadiusz Łuszczak przypomina, że ulica Gorzycka w Czyżowicach jest drogą powiatową zbiorczą. – Nie jest to zatem droga osiedlowa zapewniająca pełny komfort wyłącznie mieszkańcom, obsługuje większy obszar powiatu i umożliwia przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi miejscowościami – mówi Łuszczak.

Przypomina, że ze względu na wiadukt nad linią kolejową, obowiązuje tam zakaz wjazdu pojazdów o masie rzeczywistej powyżej 15 t. Dodatkowo na początku tego roku stan bezpieczeństwa został wnikliwie przeanalizowany, czego efektem jest zatwierdzenie Starosty Wodzisławskiego z dnia 27 marca 2018 r. nowej organizacji ruchu, w której założono całkowite wyeliminowanie ruchu ciężarowego (ze względu na stan wiaduktu kolejowego) poprzez ograniczenie do 12 t dopuszczalnej masy całkowitej oraz objęcie obszarem zabudowanym całego odcinka drogi. - Projekt zostanie wprowadzony przez Powiatowy Zarząd Dróg po zakończeniu remontu drogi – wyjaśnia Łuszczak. Jak dodaje nie jest możliwe zainstalowanie tam fotoradaru przez zarządcę drogi. – Obowiązujące przepisy uniemożliwiają samorządom instalowanie tego typu urządzeń, egzekwowanie ograniczeń prędkości należy wyłącznie do organów kontroli ruchu drogowego i zarówno zarząd drogi jak i zarządzający ruchem nie mają na to wpływu. – wyjaśnia naczelnik.

 

źródło: nowiny.pl